Retour van de Rechtvaardige Rechters / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

Wraak is het motief van Michiel Merckaert als hij wordt geweerd voor een priesteropleiding die hij vurig ambieert. Hij besluit een paneel van het wereldberoemde Lam Gods te vervangen door een kopie. Bij toeval ontdekt hij een ander lang verloren gewaand paneel: de Rechtvaardige Rechters, het vermaarde vijftiende-eeuwse veelluik van de gebroeders Van Eyck in de Sint-Baafskathedraal te Gent. Zijn complexe autistische geest twijfelt geen seconde. Hij zal de kunstwereld een huzarenstukje laten zien dat andere meestervervalsers in de schaduw zet. Agent Valeer Verplaetsen en zijn vrouw, kunsthistorica Heleen, krijgen de moeilijke opdracht om de waarheid over deze meest ongewone diefstal aan het licht te brengen.