Afscheidsbundel Fons Moerdijk / druk 1

Voorzijde

Niet beschikbaar

Op 1 juni 2009 neemt Fons Moerdijk, na bijna 34 jaar dienst, afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL). Daarmee verliest het INL een van zijn meest vooraanstaande wetenschappers. Fons was redacteur en hoofdredacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), hoofdredacteur van de Aanvullingen op het WNT en, offi cieel sinds 1999, hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Ter gelegenheid van zijn afscheid bieden vrienden en collega’s hem de gevarieerde feestbundel Fons verborum aan. Een vijftigtal auteurs uit binnen- en buitenland leverden bijdragen over lexicografi e en woordenboeken, lexicografi e en het ANW, lexicologie en taaltechnologie, woorden en uitdrukkingen, morfologie, dialectologie en de meest uiteenlopende taalkundige onderwerpen. Niet alleen voor de vakman, maar voor iedereen die in taal geïnteresseerd is, bevat de bundel uiterst boeiende leesstof.