Uitverkoren / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

De roman Uitverkoren is gebaseerd op het bekende verhaal van Abraham en Isaäk. Hoofdpersoon is Isak, een drugsdealer die betrokken raakt bij een drugsdeal die mislukt. Tijdens een verplichte opname in een afkickcentrum komt hij in contact met de Marokkaanse Ismaïl, die hem ertoe weet over te halen zich tot de islam te bekeren. Na hun ontslag uit de kliniek beramen ze een aanslag op een synagoge in Amsterdam; Isak toont zich daarbij zelfs bereid zijn leven te geven. Een dag voor de aanslag nodigt Isak zijn vader uit voor een laatste ontmoeting. Tijdens een emotionele en bij vlagen heftige discussie beseft de vader dat hij zijn zoon zal moeten loslaten. Bij Isak breekt langzaam het inzicht door dat hij zich inzet voor een vals ideaal