Op adem komen / druk 1

Niet beschikbaar

Onze maatschappij is hectisch en veeleisend. Ook aan kinderen worden op jonge leeftijd al hoge eisen gesteld. Als gevolg daarvan zien we bij kinderen vaak een gebrek aan energie en zelfvertrouwen optreden. De kinderen hebben moeite zich te concentreren en zijn op momenten van rust onvoldoende in staat om zich goed te kunnen ontspannen. Ze vallen 's avonds moeilijk in slaap en komen daardoor overdag de nodige energie tekort.Met dit boekje willen de auteurs meer ruimte voor ontspanning in het leven van kinderen brengen. De oefeningen en visualisaties zijn eenvoudig uit te voeren en kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar worden gedaan. Zowel leerkrachten, ouders als de kinderen zelf kunnen met dit boekje aan de slag; door de aansprekende illustraties kunnen de kinderen de oefeningen na een paar keer zelfstandig uitvoeren.