Welk beeld van God heb jij ? / druk 1

Voorzijde

Niet beschikbaar

Het gaat de welvarende Job voor de wind, totdat het geluk zich volledig tegen hem keert en hij zwaar op de proef wordt gesteld. Vanwaar die ommekeer? Zijn ongeluk en tegenspoed in het leven een goddelijke straf voor begane zonden?

De intensieve discussie die hierover ontstaat tussen Job en zijn vrienden is het oudste gedocumenteerde gesprek over God in de wereldgeschiedenis. In dit twistgesprek komen verschillende godsbeelden aan bod, waarvan er een aantal nog steeds bestaan.

Met de filosofische dialogen in dit opnieuw geschreven verhaal van Job en zijn vrienden, hoopt Arno van Doorn een bijdrage te leveren aan de actuele en brede discussie over geloven in God.

De belangrijkste vraag is natuurlijk: Welk beeld van God heb jij?

Lees meer