Fatale economie... en de weg eruit / druk 1

Voorzijde

Niet beschikbaar

In de optiek van Foppe van Dijk heeft het bestaande westerse economiemodel haar langste tijd gehad. De talloze negatieve effecten van ongebreidelde en eenzijdige economische groei vragen om een andere en effectieve aanpak, die volgens Van Dijk alleen mogelijk is als er wereldwijd overeenstemming wordt bereikt over een nieuw economisch ontwikkelingsmodel.In zijn boek 'Fatale economie' en de weg eruit' geeft Van Dijk herkenbare voorbeelden van de huidige problematiek: de toenemende economische ongelijkheid binnen en tussen samenlevingen, de steeds lastiger te hanteren migratiestromen, de consumptieverslaving en de wereldwijd afnemende diversiteit in cultuur en natuur. Door het verdampen van de brede economische verantwoordelijkheid aan de basis van de samenleving ontstaat bovendien een groeiend gevoel van identiteitsverlies en richtingloosheid bij zowel het individu als de sociale groep. Ook is er sprake van toenemende politieke verwarring en instabiliteit.De vernieuwing die Foppe van Dijk in dit manifest bepleit en beschrijft, vraagt van de economische wetenschap om haar passieve, beschouwende houding te verlaten. Zij moet zich vanaf nu actief en assertief met de samenleving gaan bemoeien' voor het te laat is!Foppe van Dijk (1947) is als bedrijfseconoom vanaf 1974 onafgebroken werkzaam geweest bij verschillende financiƫle instellingen in Nederland. Daarnaast heeft hij vijftien jaar ondernemingsraadwerk verricht.