Handboek mediation bij arbeidszaken / druk 1

Niet beschikbaar

ISBN: 9789051795684
Uitgever: Gopher B.V.

aar komt nog bij dat het moeilijk is alle benodigde informatie zelf te vergaren: er zijn heel wat websites, folders en informatiebalies, maar deze geven zelden voldoende precies antwoord op een specifieke vraag. Dit boek biedt de mediator een kaart van de relevante wet- en regelgeving; het beoogt mediator en partijen te helpen bij het vertalen van de algemene informatie naar de specifieke situatie van cliënten.Dit boek is bedoeld voor mediators. Het is geen beginnersboek, het veronderstelt een hoeveelheid basiskennis over en ervaring met mediation. Het is bedoeld als naslagwerk en als hulpmiddel bij het in kaart brengen van problemen en mogelijke oplossingen. Het is een routekaart, een reisgids, doordat het naast feitelijke informatie ook procesinformatie geeft (hoe werken procedures) en waar mogelijk de kosten en baten van mogelijke keuzes bespreekt.Het boek is geschreven voor arbeidsmediators die zich richten op reïntegratie. Het is tot stand gekomen uit de samenwerking tussen een bedrijf van arbeidsdeskundigen, de Vereenigde Arbeidskundige Compagnie (VAC) en The Lime Tree, een bedrijf werkzaam op het gebied van mediation.De VAC heeft inhoudelijke kennis van het veld arbeidszaken, The Lime Tree heeft kennis van het veld mediation. Vanuit een overeenkomende onderliggende visie is één plus één beduidend meer dan twee. Deze bedrijven bieden mediator, en daarmee cliënten, hulp in de vorm van goede voorlichting, op neutrale wijze gegeven, zoals het een mediator betaamt.