Man schiet op !

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789051795059
Auteur: H. Faddegon
Pagina's: 200

Man schiet op!Anders draaien de rollen omWelvaart en techniek bieden mensen volop gelegenheid om al hun vermogens te ontplooien. De kansen om dat te doen zijn echter ongelijk verdeeld over mannen en vrouwen en over de hogere en lagere sociale klassen. Bovendien leren jongens en meisjes veel af wat niet past bij hun rol als man of vrouw, waarmee ze hun vermogen beperken om zich volledig te ontwikkelen.Voor vrouwen nemen de maatschappelijke kansen snel toe, voor mannen beperkt de opvoeding hun vermogen om zich vooral in emotioneel opzicht voldoende te ontplooien. Daarom hebben mannen met een traditionele opvoeding minder mogelijkheden om te voldoen aan de eisen van de welvaartsmaatschappij. Veel mannen van allochtone afkomst hebben een dubbele handicap; door hun opvoeding en door hun sociale achterstand vormen zij de nieuwe kansarmen van onze samenleving.Voor alle mannen is de noodzaak groot om zich te bevrijden van de beperkingen die hun traditionele rol ze oplegt. Slagen ze daar niet in, dan zullen het uiteindelijk de vrouwen zijn die de beste kansen hebben. Emancipatie van mannen is vanuit hun eigenbelang al voldoende te verdedigen, maar het is ook voor het volledig slagen van de vrouwenemancipatie een absolute voorwaarde. Dit boek maakt duidelijk waarom.Hans Faddegon (1950) is huisarts sinds 1976 en wetenschappelijk docent bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus Medisch Centrum sinds 1995.Hij werkte als huisarts steeds in achterstandswijken met een multiculturele bevolking. Tijdens medische studie en werk is hij gespecialiseerd geraakt in groepsdynamische processen, voorlichtingskunde, pedagogie en didactiek. Tussen 1980 en 1988 schreef hij een wekelijkse medische rubriek in Het Vrije Volk, gericht op de emancipatie van de patiƫnt ten opzichte van de medische wereld.