Kerk te koop / druk 1

Voorzijde

Niet beschikbaar

Kerk vormen is vandaag niet gemakkelijk. Er is tegenwind van een maatschappij die geen tijd heeft voor God. Er is de last van het verleden, waardoor Jezus' volgelingen soms in een negatief daglicht komen te staan. Er zijn de fouten die de Kerk nu maakt en die ze maar met moeite toegeeft. Het is ook moeilijk om een brug te slaan tussen een oude geloofstraditie met ietwat vastgeroeste structuren en een wereld die steeds sneller draait. Dus is het niet ondenkbaar dat er binnen onafzienbare tijd op een groot aantal kerkgebouwen in het Westen een bordje staat: Kerk te koop. Anderzijds is er nog zoveel goeds, zoveel levenskracht in de gelovige gemeenschap aanwezig. We mogen de hoop niet opgeven.Doorheen dertig jaar studeren, lesgeven en pastoraal betrokken zijn, groeide bij de auteur het aanvoelen dat een aantal pijnpunten in de Kerk op papier moesten gezet worden. Maar niet zonder dankbaarheid voor wat het evangelie en de Kerk, die Jezus' boodschap bij mensen brengt, aan goeds bijdraagt.Jan Van Raemdonck ( 1957) is priester en studeerde theologie en moderne geschiedenis te Gent en Leuven. Hij stond zes jaar in het middelbaar onderwijs te Geraardsbergen en daarna zes jaar te Gent. Sinds 1998 is hij pastoor van twee parochies in het Oost-Vlaamse dekenaat Lokeren. Hij maakte twee studies over de Franse missionaris Charles de Foucauld, en publiceerde hieruit Als Gij bestaat. Het roepingsverhaal van Charles de Foucauld (Averbode, 1987)