De Woestijnvaderen / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789051793772
Uitgever: Mijn Eigen Bruna Boek

dr Thalien M. de Wit - Takde WoestijnvaderenDe Woestijnvaderen is de vertaling van Palladius van Helenopolis' Historia Lausiaca, dat de levens van vierdeeeuwse monniken in de Egyptische woestijn beschrijft. Palladius' bedoeling was om hiermee zijn lezers te stichten en tot navolging te stimuleren. Dat leidde soms tot ware pelgrimages naar Egypte.In de inleiding wordt ook ingegaan op de context waarin Historia Lausiaca is geschreven. Palladius raakte verwikkeld in een ware godsdienstoorlog die zijn hoogtepunt bereikte in de strijd tussen bisschop Johannes Chrysostomus van Constantinopel en bisschop Theophilus van Alexandri br>De Woestijnvaderen die in de woestijn leven als engelen, blijken hun tegenhangers met al te menselijke godsdienstijver te hebben in de hogere regionen van kerk en maatschappij.Dr Thalien de Wit-Tak is gepromoveerd op Aristophanes' Lysistrata. Zij publiceerde een editie van Aristophanes' Wolken in de Redux-serie, alsmede artikelen enj boekbesprekingen op klassiek gebied. Zij was docent klassieke taal- en letterkunde.Haar belangstelling gaat mede uit naar het raakvlak van hellenistische beschaving en vroeg Crhistendom. Op dat gebied verscheen van haar hand Apollonius ontmaskerd, vertaling van een apologetisch werk van Eusebius van Caesarea. Ook vertaalde zij De brief van Aristeas. Die bevat het meest volledige verslag van de eerste vertaling van de Joodse Bijbel in het Grieks.