Normaal Paranormaal / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789051793697
Uitgever: Mijn Eigen Bruna Boek

Normaal Paranormaal is een authentieke en indrukwekkende uiteenzetting over het Grote Kader waarin wij bestaan, onder andere gevormd door geboorte, kinderen, liefde, ziekte, de dood en het hiernamaals. Daarnaast bevat het boek enige persoonlijke ervaringen van de schrijfster, die eigenlijk geen schrijfster wil zijn, doch die met deze eenmalige uitgave slechts anderen wil dienen met de diepere inzichten die zij opdeed op haar levensweg en die haar werden aangereikt door haar geestelijke begeleiders. Deze inzichten, maar met name de weg er naar toe hebben bij Monique Warnars uiteindelijkgeresulteerd in een liefde voor het Ware en voor de medemens, ongekende zuiverheid en kracht en een grote persoonlijke groei. Dankbaar voor de geleerde lessen stelt zij nu haar gave en kennis in dienst van het Hogere en van de mensen die haar hulp vragen. De geheimzinnigheid, magie en sensatie waarmee paranormaliteit doorgaans wordt omgeven ontbreken in dit boek, omdat ze niet bestaan. Op heldere wijze wordt beschreven hoe het normale, het paranormale, het aardse leven en het hiernamaals een perfect bouwsel vormen, dat Goddelijke liefde en gerechtigheid wel degelijk bestaan voor iedere ziel en dat er altijd hulp is voor iedereendie erom vraagt. Door zijn uitgebreidheid kan Normaal Paranormaal voor velen een inspiratie vormen tot persoonlijke ontwikkeling.