Woordenboek van de Brabantse Dialecten 2 afl 9 vaktaal van de imker aflevering 9 vaktaal van de imker

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789051792614
Uitgever: Gopher B.V.
Auteur: Lenie Messelink-Zijlmans
Pagina's: 150

Aflevering WBD II, 9 is de laatste aflevering in deel II van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten, waarin de niet-agrarische vakterminologie├źn worden behandeld. De eerste acht afleveringen van dit deel zijn door drs. P.H. Vos, al of niet in samenwerking met een andere auteur, samengesteld; de laatste is verschenen in 1996 en daarna is alle redactionele mankracht ingezet voor deel III, de Algemene Woordenschat.

Enkele jaren later deed zich evenwel de gelukkige omstandigheid voor dat drs. L. Messelink-Zijlmans, als vrijwilligster bij de NCDN, alsnog deze aflevering over de imkerij kon samenstellen, mede dankzij voorbereidend werk van drs. P.H. Vos.

Van zo'n 250 begrippen (lemma's) uit de imkerij worden de benamingen in de dialecten van de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Noord-Brabant beschreven. De lemma's zijn thematisch geordend in zes hoofdstukken. Hierbij is de microstructuur van de acht voorgaande afleveringen van deel II behouden: trefwoorden met fonetische varianten en plaatscodes. Bij 10 lemma's is een taalkaart opgenomen die de verspreiding van de dialectwoorden visueel weergeeft. 37 Afbeeldingen verduidelijken de toelichtingen bij de lemma's. Achteraan in de aflevering bevindt zich een alfabetisch register van de lemmatitels en de trefwoorden.

Lees meer