Woordenboek van de Brabantse Dialecten / III 4. De stoffelijke en abstracte wereld / deel 4. De wereld tegenover de mens / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789051792270
Uitgever: Gopher B.V.

Deze aflevering van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD) is de vierde en laatste van sectie 4 'de wereld tegenover de mens' uit de Algemene Woordenschat (deel III). Zij behandelt de benamingen in verband met de omgeving van de mens, zijn directe leefwereld, het weer door de seizoenen heen, het landschap, tijd en ruimte, de eigenschappen van de dingen om de mens heen, maten en gewichten, geluiden enz.

De begrippen, waarvan de benamingen in de dialecten van Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams-Brabant worden beschreven, zijn meesttijds voorzien van een taalkaart, die inzicht in de ruimtelijke verspreiding van de trefwoorden (vernederlandste dialecttermen) over de drie provincies geeft. Alle begrippen (lemmatitels), trefwoorden en lexicale varianten (van het Nederlands afwijkende woordbeelden onder dezelfde etymologische paraplu als het trefwoord) zijn opgenomen in het alfabetische register.

Nauwkeurige fonetische documentatie van de behandelde dialectvormen, exacte geografische informatie van de verspreiding van deze vormen en de precieze gegevens van de geëxcerpeerde bronnen zijn te vinden op de website van het WBD: www.ru.nl/dialect/wbd.

Lees meer