Woordenboek van Limburgse Dialecten / III / druk 1

algemene woordenschat, 1. De mens als individu, 2. beweging en gezondheid

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

In deze aflevering van de Algemene Woordenschat van het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD) worden de Limburgse benamingen in verband met beweging en gezondheid gepresenteerd. Deze aflevering is de tweede aflevering van sectie 1: de mens als individu. Deze aflevering sluit nauw aan bij de bijna gelijktijdig verschenen aflevering 1.1 over Het menselijk lichaam (WLD III, 1.1). In deze sectie zullen ook nog afleveringen met betrekking tot de Kleding (WLD III, 1.3) en Karakter en Gevoelens (WLD III, 1.4) gepubliceerd worden.

In meer dan 300 lemma's wordt de woordenschat met betrekking tot beweging en gezondheid in deze aflevering behandeld. De aflevering is opgebouwd uit twee grote paragrafen. De eerste paragraaf bevat de Limburgse dialectwoorden voor allerlei bewegingen en houdingen met betrekking tot het menselijk lichaam. In de tweede paragraaf komen begrippen in verband met ziekte en gezondheid aan bod: eerst worden de Limburgse benamingen gepresenteerd voor de gezondheidstoestand in het algemeen, vervolgens komen verschillende ziekten en aandoeningen aan bod. De paragraaf wordt afgesloten met de dialectwoorden voor de verzorging van allerhande aandoeningen en ziekten.

Bij 200 lemma's is een taalkaart opgenomen die de verspreiding van de dialectwoorden visueel weergeeft en 50 lemma's zijn van een illustratie voorzien.

Achteraan de aflevering is een alfabetisch register van de lemmatitels, trefwoorden en lexicale varianten opgenomen.

Het materiaal dat als basis gediend heeft voor deze aflevering kan geraadpleegd worden via internet op de website http://www.ru.nl/dialect.

Lees meer