Woordenboek van de Brabantse Dialecten / III / druk 1

algemene woordenschat 2. Het huiselijk leven, Eten en drinken

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

Deze aflevering van het Woordenboek van de Brabantse dialecten (WBD) is de derde aflevering van de sectie "Het huiselijk leven" en behandelt voornamelijk de benamingen die te maken hebben met het voedsel en de voedingswaren, de maaltijden en de manieren van eten en drinken. In een tweede kleine deeltje komen de benamingen aan bod die zich in het domein van tabak en tabaksgebruik situeren.

Van ongeveer 430 begrippen worden de benamingen in de dialecten van de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Noord-Brabant beschreven, waar nodig wordt het begrip nader beschreven en van enige volkskundige informatie of van een afbeelding voorzien. In deze aflevering worden ruim 15.000 trefwoorden gepresenteerd, met hun plaats of streek van voorkomen, 123 taalkaarten geven inzicht in de ruimtelijke verspreiding van de trefwoorden over de drie provincies. De begrippen (lemmatitels), trefwoorden en de lexicale varianten (van het Nederlands afwijkende woordbeelden onder dezelfde etymologische paraplu als het trefwoord) worden toegankelijk gemaakt in het alfabetisch register.

Nauwkeurige fonetische documentatie van de behandelde dialectvormen en nauwkeurige geografische informatie van de verspreiding van deze vormen alsook van de herkomst ervan is te vinden op website van het WBD: www.ru.nl/dialect/wbd

Lees meer