Een religieuze verklaring van het gedrag der dode en levende materie / druk 1

als alternatief voor de materialistische verklaring

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

Het materialisme gaat ervan uit dat men geen invloeden heeft kunnen aantonen die van buiten het stoffelijk universum komen. Het stoffelijk universum is voor de materialistische denkers dan ook de enige werkelijkheid waardoor onstoffelijke machten en ook religie overbodig en zelfs misleidend zijn.

Uit de waarnemingen van het moderne natuuronderzoek tekent zich echter een mechanisme af, waarmee een onstoffelijke macht een materiedeeltje kan besturen. Dit betekent dat er een onstoffelijke werkelijkheid bestaat buiten het stoffelijk universum. Deze onstoffelijke werkelijkheid blijkt een religieuze drijfveer te zijn achter alle natuurgebeuren.

Dit boek is een steun voor allen die nog eens hoopten op een religieuze verklaring van het natuurgebeuren, omdat ze niet konden geloven in een materialistische verklaring.

Lees meer