Beware of paratext ! / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

Literaire teksten komen nooit in `kale'vorm tot de lezer. Omslag, voor- of nawoord, flaptext, door tekstbezorgers ingevoegde noten, motto, bladspiegel, uitvoering van het boek, naam en reputatie van de schrijver, de uitgever, de serie...en nog veel meer van dit soort elementen geven de lezer een houvast bij het intepreteren van een tekst.

Over deze vormen van `paratext'- zoals Genette het noemt - gaat dit boek, waaraan een keur van literatuurhistorici heeft meegewerkt. De onderwerpen bestrijken het brede terrein van de orale tradities uit de Oudheid tot laat-middeleeuwse uitgaven en en kunstenaarsboeken uit de jaren zestig.