Slangen van Suriname / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789051791105
Uitgever: Gopher B.V.

Het boekwerk 'Slangen van Suriname en de andere guyana's' is een standaardwerk van circa 560 pagina's over alle tot nu toe bekende slangen van Suriname. Op een enkeling na komen deze reptielen ook in Guyana en Frans-Guyana voor. De circa 2930 soorten die op de aarde voorkomen worden in dertien familiegroepen ondergebracht; in Suriname komen vertegenwoordigers van acht families voor.Deze families met hun genera en soorten worden elk in een hoofdstuk beschreven, welke zijn gerangschikt in de volgorde van de evolutionaire ontwikkeling (van wormslang tot groefkopadder). Van elke slang wordt een duidelijk beschrijving gegeven waarbij de ecologie en de ethologie nadrukkelijk de aandacht krijgen.In het hoofdstuk over 'Het oerwoud' wordt de 'Surinaamse jungle' in al zijn diversiteit als biotoop voor de herpetofauna belicht. Circa 60 kleurenfoto's van landschap en flora versterken het voorstellingsbeeld over de verschillende biotopen, maar voor de surinameganger (TRIS-militairen) zal dit zeker nostalgische gevoelens oproepen..Naast de duidelijke beschrijving van elke slang maken de 220 kleurenafbeeldingen de visuele herkenning tot een standaard procedure bij het gebruik van deze veldgids.Opgetekende ervaringen van de auteur en anderen, anecdotes en vele bijzonderheden maken dit boekwerk niet alleen aanbevelingswaardig voor de gespecialiseerde herpetoloog of de bioloog, maar ook aantrekkelijk voor de slangenliefhebber (terrariumhouder), de dierenliefhebber of de gewone geïnteresseerde.