Boer en tuinder op drift / druk 1

schetsen van een aantal snelle veranderingen in land- en tuinbouw over de laatste vijftig jaar

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

De afgelopen vijftig jaar is er veel veranderd in de land- en tuinbouw. Boer en tuinder op drift geeft een schets van de ervaringen van de boeren en de tuinders en probeert zo de ontwikkelingen helder te maken. Het beeld is niet volledig, simpel omdat zoiets in dit bestek niet mogelijk is. De gebruikte anekdotes werpen een aardig zijlicht op de veranderingen zelf.

De grote veranderingen en de gevolgen daarvan voor mens en dier zijn ontspannen, soms kritisch beschreven. Er wordt een beeld gegeven van de moed en het doorzettingsvermogen van boer en tuinder om de stroomversnellingen te doorstaan.

Voor deze bundel is een selectie gemaakt uit een aantal artikelen die over een periode van drie jaar gepubliceerd zijn in met name het katern 'Op it hiem' van het 'Friesch Dagblad' en enkele andere periodieken.

Lees meer