Energie therapie en psychotherapie / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789051790498
Uitgever: Gopher B.V.

Energietherapie en psychotherapie, overdracht van geestelijke energie bij mensen met (zware) psychische problematiek.Gedurende zijn carrière heeft Johan Linschoten als psycholoog-psychotherapeut met vele honderden patiënten gewerkt. In 1985 kreeg hij, werkzaam op de polikliniek van een gerenommeerd Psychiatrisch Centrum, toestemming van zijn Directie en van de Inspectie van de Geestelijke Volksgezondheid om in een duidelijk kader onder toetsbare voorwaarden te experimenteren met zijn persoonlijke gave.Johan Linschoten gebruikt de gave om via zijn handen spanningen bij zijn patiënten weg te nemen en geestelijke energie of geestkracht op hen over te brengen.Hij beschrijft in dit boek helder en op systematische wijze zijn ervaringen met deze zo genoemde energietherapie (E.T.) bij patiënten met ernstige psychische stoornissen. Hij past E.T. met name toe wanneer er geen sprake kan zijn van psychotherapie omdat de patiënt te diep vastzit in zijn of haar stoornis van verstarring, angst, depressie, psychose of burnout. Met vele voorbeelden verduidelijkt hij zijn aanpak en visie.Naast de mogelijkheden van E.T. geeft Johan ook aan wat volgens hem de grenzen van toepasbaarheid zijn. De fenomenen rond het werken met de geestelijke energie en het ontvangen van innerlijke, intuïtieve informatie geven Linschoten indicaties voor een verruimde kijk op de werkelijkheid.Met dit boek beoogt de schrijver verschillende categorieen lezers te bereiken: - Collega-psychotherapeuten en in het bijzonder degenen die bij zichzelf fenomenen van een hogere zintuiglijke orde aantreffen die zij ook in hun werk verantwoord (willen) toepassen. - Verpleegkundigen en andere werkers met Therapeutic Touch of met anders benoemde vormen van energieoverdracht die met psychisch zieken in aanraking kunnen komen. - Allen die belangstelling hebben voor fenomenen van transpersoonlijke aard en hier dan op het gebied van psychotherapie en psychiatrie."... een heel belangrijk boek omdat het aantoont dat het mogelijk is de kloof tussen de reguliere westers-wetenschappelijke benadering en sommige alternatieve behandelvormen te overbruggen", aldus drs H. van Zwol, Inspecteur van de Geestelijke Volksgezondheid, van 1975 tot 1989.