De langste dag / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

Deze jubileumuitgave is in 2002 samengesteld in opdracht van de ledenvergadering van het Veteranengezelschap 'De Langste Dag'. Een drietal redactieleden heeft de voorbereiding ter hand genomen en zich gebogen over het overvloedige archiefmateriaal van de afgelopen vijfentwintig jaar.

Van den beginne af is er zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de onvolprezen reconstructie van de jaren 1877 tot 1977, de kroniek van de hand van Piet Bergmans. Toch bleek dit niet in alle opzichten mogelijk, vooral ook omdat de samenstelling van het gezelschap geleidelijk was veranderd en daarmee ook de toonzetting van de verslagen van de jaarlijkse bijeenkomsten, die in verkorte vorm het hart van dit werk uitmaken. De redactie heeft de vrijheid genomen om, naast deze samenvattingen, die de oorspronkelijke teksten zo getrouw mogelijk volgen, op basis van hetzelfde archiefmateriaal een vrijere variatie te vervaardigen, die het totaal van het materiaal bij wijze van inleiding nog weer korter vat en het tevens parafraseert.