Het team maakt ernst met de ononderbroken ontwikkeling / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789051790238
Uitgever: Gopher B.V.

In het eerste deel van dit boek onderbouwt de auteur de noodzaak om van het al 100 jaar oude leerstofjaarklassensysteem af te stappen. Er bestaat een grote discrepantie tussen ons primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Er is maar een basisschool, maar als je in groep 8 de CITO-toets achter de rug hebt, zijn er in het voortgezet onderwijs talloze mogelijkheden. Ineens wil men rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen, maar zou dat op de basisschool ook niet moeten gebeuren?De auteur wil geen individueel onderwijs, zoals veelal in de traditionele vernieuwingsscholen wel gebeurt, maar geindividualiseerd onderwijs in drie subgroepen. In het tweede deel wordt stap voor stap de denkomslag aan de orde gesteld met vele opdrachten voor het team.Drs. Henk Boonstra is orthopedagoog, orthodidacticus en Gzpsycholoog. Hij was oorspronkelijk onderwijzer en werkte later aan het Medisch Opvoedkundig Bureau te Leiden, aan het Pedologisch Instituut/CED te Rotterdam en doceerde verschillende jaren aan de Nutsacademie te Rotterdam in de Algemene Orthopedagogiek en de Orthodidactiek.