Hoe gaat uw school om met toetsresultaten? / druk 1

Niet beschikbaar

Veel scholen nemen tweemaal per schooljaar de toetsen van het CITO-LVS af. Wat velen zich niet realiseren is, dat die toetsen een allerlaatste controle zijn van het onderwijskundig handelen van de leraar. Boonstra bespreekt uitvoerig zijn theorie van de '3 cycli', die aangeeft dat aan de lange termijnevaluatie (LTE) de korte termijn evaluatie (KTE) voorafgaat.

Als de leraar de cyclus van instructie en (begeleide) oefening en de cyclus van methodegebonden, leerdoelvolgende toetsen goed onder controle heeft, kunnen en mogen talloze problemen niet meer op de CITO-toetsen worden gesignaleerd en gediagnosticeerd.

Drs. Henk Boonstra was aanvankelijk onderwijzer en werkte daarna aan het MOB te Leiden, het Pedologisch Instituut/CED te Rotterdam en als docent aan de Nuts-academie te Rotterdam in de Algemene Orthopedagogiek en de Orthodidaktiek.

Hij is orthopedagoog, orthodidacticus en Gz-psycholoog en publiceerde meer dan 100 artikelen en ruim 30 boeken.

Lees meer