Opstanding

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789051669893
Uitgever: Eburon Uitgeverij
Auteur: K. Barth
Pagina's: 119

Christendom? Waar gaat dat ook al weer over? Deze en dergelijke vragen zijn kenmerkend voor de geestelijke situatie van onze tijd. De onverschillige toon geeft aan dat het voor de meeste mensen ge-daan is met de christelijke godsdienst. De vervreemding van de bijbel heeft inmiddels even bizarre als verontrustende vormen aangenomen. Daarom: terug tot de oorsprong!Karl Barth (1886-1968) komt tot deze slotsom in Die Auferstehung der Toten uit 1924, zijn interpretatie van 1 Korinthe 15, het klassieke bijbelgedeelte over de opstanding van de doden. Volgens Barth is de boodschap van de opstanding het einde van de religie en de klaroenstoot tot een radicaal anders denken over God. De eerste Korinthebrief van Paulus moet gelezen worden als een aanval op het Christendom. Paulus ziet in de toestanden die hij in de gemeen-te van Korinthe aantreft, hoe met name de christelijke mens zijn godsdienst perverteert en misbruikt.De vertaling van Barth's boek werd verzorgd en van een inleiding en commentaar voorzien door Nico Bakker.