Veldgids Rompgemeenschappen - flora, plantengemeenschappen

plantengemeenschappen en flora van Nederland

Voorzijde
Achterzijde
17,50
Met 5% studentenkorting
Voor 16,63 i
Levertijd: 48 uur
+
Bestel
ISBN: 9789050115162
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Verschijningsvorm: Hardcover
Auteur: Joop Schaminée, John Janssen, Eddy Weeda, Patrick Hommel, Rense Haveman, Piet Schipper & Dick Bal
Druk: 1
Pagina's: 320
Taal: Nederlands
NUR: Flora algemeen Educatieve uitgaven algemeen Natuur populair algemeen Natuurgidsen algemeen Specialistische natuurgidsen Wilde planten Fysische geografie Landbouw en natuurlijke omgeving algemeen Plant- en gewaswetenschappen Natuurbeheer

Het nieuwe standaardwerk voor plantenliefhebbers, ecologen en beheerders. Plantengemeenschappen zijn groepen van samen voorkomende plantensoorten typerend voor de grote verscheidenheid aan biotopen, zoals moeras, grasland, akker en bos. Plantengemeenschappen zeggen veel over waterhuishouding, bodem, klimaat en landgebruik.

Door intensivering zijn goed ontwikkelde plantengemeenschappen echter vrij zeldzaam geworden en verarmd. Dit zijn zogenaamde afgeleide gemeenschappen: de romp- en derivaatgemeenschappen. Ook daarvan is classificatie en identificatie van groot belang.

Deze gids geeft een compleet overzicht:

- inleiding over romp- en derivaatgemeenschappen

- beschrijft 260 Nederlandse romp- en derivaatgemeenschappen, ingedeeld naar biotoop (open water en moerassen; graslanden en heiden; kust en binnenlandse pioniermilieus; ruigten, bossen en struwelen)

- helder overzicht van de overkoepelende vegetatieklassen

- per gemeenschap een beschrijving van ecologie en voorkomen in Nederland, plus een tabel met soortensamenstelling

- met talloze fraaie kleurenfoto's

Dit nieuwe standaardwerk vormt een logisch tweeluik met 'Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland' (deel1). Samen zijn ze een handig hulpmiddel voor studenten, ecologen, beheerders en plantenliefhebbers.

flora van Nederland, vegetatie, soorten, plantengemeenschappen, wilde planten, herkennen, determineren, vegetatiebeheer, vegetatiekunde, ecologie, natuurbeheer, ecologisch groenbeheer, plantengids, natuurgids, botanie

Lees meer