Economy and ecology of heathlands - ecologie & natuurbeheer van heidelandschappen

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789050114615
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Pagina's: 400

Een rijk standaardwerk over de ecologie, het beheer, landgebruik en de economische waarde van heidelandschappen. Deze hebben door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld als half-agrarische landschappen, jacht- als landbouwgebieden. Met als resultaat grote culturele verschillen in Europa, van Spanje en Portugal tot Noorwegen, Duitsland en Ierland. Dit boek laat de grote diversiteit zien aan de hand van actueel ecologisch onderzoek en biedt informatie over de Natura 2000 status, die de meeste van deze heidevelden tegenwoordig hebben.Centraal staat hoe de kosten voor herstel en behoud van deze gebieden gewaarborgd kunnen worden. Kunnen nieuwe vormen van gemeenschappelijke zorg en gebruik hierbij helpen, of geven andere typen van doorstroming van opbrengsten van de heide betere mogelijkheden?Engelstalige uitgave. Trefwoorden: ecologie, economie, heidelandschappen, cultuurhistorie, vegetatie, flora, fauna, ecotoerisme, kosten baten, groene diensten, heidebeheer, Natura 2000, landbouw, voedsel, natuurbeheer, natuurbeleid, Europa