European flora of the desmid genera Staurastrum and Staurodesmus - aquatische ecologie

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789050114585
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Verschijningsvorm: Hardcover
Auteur: P.F.M. Coesel & J. Meesters
Druk: 1
Pagina's: 400
Taal: Engels
NUR: Landbouw en natuurlijke omgeving algemeen Specialistische natuurgidsen Flora algemeen Hydrologie

Desmidiacee├źn van Europa. Deze flora behandelt de Europese sieralgsoorten van de genera Staurastrum en Staurodesmus. Het boek presenteert betrouwbare determinatietabellen en algemene achtergrondinformatie over morfologie, taxonomie, ecologie en de geografische verspreiding. Een belangrijk hulpmiddel voor aquatisch ecologen en waterkwaliteitsbeheerders.

De sieralgengenera Staurastrum en Staurodesmus staan bekend als 'moeilijk'. Want de taxonomie is enigszins verwarrend en determineren verloopt niet altijd soepel omdat er helaas geen betrouwbare determinatietabellen zijn. Deze flora behandelt de Europese soorten uit deze genera en voorziet hiermee in deze leemte.

- nuttige achtergrondinformatie over morfologie en taxonomie van de genera

- betrouwbare determinatiesleutels voor de soorten

- complete soortbeschrijvingen: morfologie, ecologie en verspreiding (ook verder dan Europa)

Vergeleken met andere genera is de levenswijze van een groot deel soorten van Staurastrum en Staurodesmus euplanktonisch. Betrouwbare determinatietabellen en kennis over de ecologische eisen van de soorten zijn onmisbaar voor de beoordeling van de waterkwaliteit.

Veel soorten hebben een beperkte verspreiding, ook in Europa. Veranderende verspreidingspatronen zouden het gevolg kunnen zijn van klimaatsveranderingen.

Deel 1: Desmids of the Lowlands - Mesotaeniaceae and Desmidiaceae of the European Lowlands

Deel 2: European Flora of the desmid genera Staurastrum and Staurodesmus

Trefwoorden: water, flora, algen, sieralgen, Desmidiacee├źn, Desmidiaceae, determinatietabel, determineren, morfologie, taxonomie, verspreiding, waterkwaliteit, waterkwaliteitsbeheer, aquatische ecologie, hydrobiologie, Europa, algae, water quality management, aquatic ecology, hydrobiology, desmids, Desmidiaceae, identification key, morphology, taxonomy, ecology, geographical distribution, Europe

Lees meer