Loofbomen in Nederland en Vlaanderen

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789050114325
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Auteur: Leo Goudzwaard
Pagina's: 420

Loofbomen zijn van oudsher intiem verbonden met het landschap. Dit boek beschrijft meer dan 250 soorten loofbomen en hybriden die belangrijk zijn voor openbaar groen, tuinen en parken: herkenning, groeiplaats, toepassing en beheer, gebruik en waar te zien. Welke bomen zijn het beste bestand tegen ziekten of staan garant voor goede groei, fraaie bloei en een optimale kroon?'Loofbomen in Nederland en Vlaanderen' is een uitgebreide gids met veel toepassingsmogelijkheden. Het boek helpt bij de keuze voor geschikte bomen en (meer) variëteit. Een handig naslagwerk voor liefhebbers en vakmensen. Deze gids beschrijft 268 verschillende boomsoorten en hybriden en 400 verschillende variëteiten. Behandelt tal van boomgeslachten, zoals esdoorn, beuk, Magnolia, appel en eik, maar ook minder bekende boomsoorten, zoals venkelhout (Sassafras albidum) en lederboom (Ptelea trifoliata).Het boek biedt complete informatie rondom herkenning, gebruik, ziektegevoeligheid, de geschiedenis van het boomgeslacht en geeft advies voor gevarieerde én geschikte aanplant. Ook leest u waar u complete collecties van boomgeslachten kunt bekijken, evenals prachtige monumentale bomen.Het sortiment loofbomen is volop in beweging en jaarlijks verschijnen er nieuwe selecties en variëteiten. Deze zijn beter bestand tegen ziekten en het stadsklimaat of ze zijn geselecteerd vanwege hun goede groei, fraaie bloei, een smallere of juist een bredere kroon. Al deze ontwikkelingen komen ruim aan bod.Naast meer dan 1500 keurenfoto's - landschap en details - bevat het boek tabellen met kenmerken die van belang zijn voor boomkeuze en -aanplant (o.a. bodemeisen, beworteling, houtkwaliteit) en informatie over de ecologische functie van de bomen. Ook is er speciale aandacht voor herfstkleuren, ook van belang bij de keuze in een ontwerp.Een compleet handboek voor liefhebbers, boomkwekers en -verzorgers, groenadviseurs en -beheerders, hoveniers, tuinarchitecten en studenten.Leo Goudzwaard - bosecoloog en bomenkenner - is werkzaam aan Wageningen UR en docent bij Bomenkennis. Samen met andere deskundigen heeft hij alle actuele informatie in deze uitgave bijeen gebracht.Uit de pers: 'Loofbomenbijbel moet einde maken aan monocultuur' Trouwnatuur & landschap, bomen, loofbomen, bomengids, bomenboek, namen, soorten, soortenlijst, bomen herkennen, determineren, natuurbeheer, groenbeheer, openbaar groen, dendrologie, encyclopedie, boomgeslachten, boomziekten, boomverzorging, boomteelt, houtteelt, bomen kweken, telen, bosbeheer, tuinarchitectuur, landschapsarchitectuur, landschapsbeheer, ecologie, natuurbeheer, bosbeheer, bosecologie, stadsnatuur, stadsecologie, openbare ruimte, botanische tuinen, parken, arboreta, botanie