De grauwe klauwier - vogels, vogelboeken

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789050113991
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Auteur: Arnold van den Burg, Marijn Nijssen, Marten Geertsma, Stef Waasdorp & Dries van Nieuwenhuyse
Pagina's: 112

De grauwe klauwier is een zeldzame vogel die in kleinschalige cultuurlandschappen voorkomt. Heidevelden, beekdalen en agrarische landschappen vormen de natuurlijke leefomgeving van deze cultuurvolger. Dit boek portretteert de boeiende relatie tussen mens en dier en laat zien dat bescherming effect heeft.Negendoder, braamspelder, doornprikker: allemaal spannende streeknamen voor de grauwe klauwier, die zijn prooien - veelal insecten - als voedselvoorraad opprikt aan doornen en stekels. Vroeger was de grauwe klauwier een vaste bewoner kleinschalig cultuurlandschap. Hij balanceerde door intensivering van de landbouw op de rand van uitsterven.Dit boek beschrijft de landschapsbehoeften van deze bijzondere vogel, het voortplantingssucces en de bedreigingen. Inclusief tips voor beheer en natuurherstel en de ontwikkeling van natuur en het kleinschalig cultuurlandschap. Met prachtige foto's en tekeningen. Interessant voor vogelliefhebbers, natuurbeheerders en beleidsmakers.vogels, vogelboeken,natuur, landschap, insecten, vogelbescherming, landbouw, agrarisch natuurbeheer, landschapsbeheer, cultuurlandschap, natuurherstel