Lezen in het duin - natuur & cultuurhistorie van het duinlandschap

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789050113670
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Pagina's: 160

Een prachtig lees- en kijkboek voor iedereen met interesse in natuur, landschap en cultuurhistorie. Wie het kustgebied tussen Haarlem en Noordwijk doorkruist, treft een landschap vol verrassingen. Oude en nieuwe duinen, eeuwenoude strandwallen, statige beukenbossen en uitgestrekte zandvlaktes met bollenvelden omgeven door oude wegen en vaarten. Dit is het gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen en de Bollenstreek. Een toevallige wandelaar zal er wellicht overheen zien. Maar wie iets weet van het verleden, zal al snel ontdekken hoe het landschap van nu het vroegere landgebruik weerspiegelt. Lezen in het duin is daarbij een prachtige leidraad. Het beschrijft de landschapsgeschiedenis in relatie tot natuurlijke processen en menselijk handelen. De fraaie landgoederen hebben we grotendeels te danken aan de rijkdom van de Gouden Eeuw. Rijke kooplieden uit Amsterdam en Haarlem kochten boerenhofsteden aan de duinrand om ze te verbouwen tot ware paleisjes. Tussen de landgoederen in lagen ook toen al gevarieerde akkers en bollenvelden. De auteurs vertellen hun verhaal aan de hand van veldnamen, verhalen en sporen van vroegere duinbewoners. Wat was waar? Wat is daar gebeurd? En hoe kan ik dat herkennen in het huidige landschap? Het boek daagt de lezer ook uit om tijdens een wandeling met eigen ogen het verleden te ontdekken.Rijk geillustreerd met kleurenfoto's van wilde planten en dieren, landschapselementen en historische foto's en kaartjes. Een juweel voor bewoners van de duinen in Zuid- en Noord-Holland en voor iedereen met interesse in landschap, natuur en cultuurhistorie. Bekijk deze bijzondere strook Nederland eens met heel andere ogen en laat u meevoeren in het boeiende duinverleden!Trefwoorden: natuur, landschap, cultuur, cultuurgeschiedenis, regionale geschiedenis, duinen, kustlandschap, duingeschiedenis, duinlandschap, flora, fauna, Noord-Holland, Zuid-Holland, Amsterdamse waterleidingduinen, natuurwandelingen, wandelen