Kijken naar natuur / druk 1

sprongen uit de moraal

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

Velerlei disciplines buigen zich in dit boek over de vraag: hoe keek de mens vroeger naar natuur, naar dieren, en hoe kijken we er nu naar en waarom verandert die visie? We leggen nu alles vast met film-, foto- en audioapparatuur - maar wat doet dit met ons, en met ons kijken? 'Kijken naar natuur' laat veel verrassende voorbeelden zien.

Schilderkunst, tekst, beeld, film en audio horen daar ook bij, en wetenschap en techniek leveren de 'objectieve' component: nauwkeurig onderzoek en apparatuur. In voorgaande eeuwen wist men dieren en planten uiterst gedetailleerd weer te geven. Tegenwoordig zijn illustraties zelfs nóg preciezer. In de paradoxale hedendaagse natuurontwikkelingen speelt behoud een conserverende rol; dat moet het opnemen tegen de vooruitgang, die als onze boterham wordt gezien.

Hoe de afgelopen twee eeuwen is omgegaan met 'natuur kijken' - daarvan vind je in dit boek veel verrassende voorbeelden in tekst en beeld.

Onderwerpen: natuur, natuurmedia, dieren, diergedrag, natuurvisie, natuurbeleving, natuurbeelden, natuurervaring, geschiedenis, cultuur, media, kunst, natuurfilm, dierenfilm, dierenwereld, afbeeldingen, illustraties, film, documentaire, fotografie, tekst, beeld, geluid, akoestiek, beeldvorming, schoonheid, esthetiek, natuurrepresentatie, natuurfotografie, dierfotografie

Lees meer