Steenmarter / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

Dit boek laat zien dat steenmarters niet alleen lastpakken oftewel plaagdieren zijn maar laat ze ook van hun minder bekende kant zien. Hoe leven steenmarters en welke rol spelen ze in het ecosysteem? Hoe was hun verspreiding vroeger, hoe gaat het nu met ze en hoe zit dat met die overlast?

Steenmarters staan bekend als lastige jongens oftewel 'plaagdieren'. Maar wie ze beter kent, zal steenmarters vooral fascinerend vinden. Ze zijn razendsnel, vindingrijk en ook nog eens erg sierlijk. Hoe leven steenmarters? Hoe was hun verspreiding vroeger, hoe gaat het nu met ze en hoe zit dat met die overlast? Een verrassend boekje dat alle kanten belicht.

Nog niet zo lang geleden waren steenmarters in de Lage Landen bijna uitgestorven, vanwege actieve bestrijding en aantasting van hun leefgebied. Dankzij bescherming en hun aanpassing aan het stedelijke milieu zijn ze nu weer vrij algemeen in ons land. Zo algemeen, dat er zelfs stemmen opgaan om ze hun beschermde status af te nemen.

Dit boek maakt de resultaten van jarenlang marteronderzoek toegankelijk. Interessant voor liefhebbers van zoogdieren. Een must voor vakmensen die zich bezig houden met preventie en bestrijding van plaagdieren of de bescherming van inheemse zoogdiersoorten.

Trefwoorden: natuur, dieren, steenmarters, marters, marter, zoogdieren, faunabescherming, faunabeheer, faunaonderzoek, ecologie, biologie, natuurbeheer, natuurherstel, gedrag, verspreiding, Nederland, dierplagen, plaagdieren, bestrijding

Lees meer