Erfvogels in beeld - vogelgids, natuurgids vogels

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789050113311
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Auteur: Rob Buiter
Pagina's: 32

Op het platteland en boerenerf wemelt het vaak van de boerenzwaluwen en mussen. Dit gidsje beschrijft 16 soorten erfvogels en laat zien hoe je een erf vogelvriendelijk kunt inrichten. Boordevol tips en verrassende weetjes. Met herkenningskaart!

Een vogelvriendelijk erf biedt vogels plekken om te nestelen, beschutting, voldoende voedsel en water. Naast houtwallen, windsingels of andere goede broedgelegenheden zijn ook wormen, insecten, rupsen, zaden, bessen, noten of vruchten van belang.

Hoe ging het vroeger op het boerenerf en waarom zijn veel vogelsoorten vertrokken? Hoe kun je erfvogels weer een plek geven in het kleinschalig boerenleven?

Deze gids hoort bij de serie Natuur in beeld. Ideaal om kennis te maken met de natuur dichtbij!

Onderwerpen: natuur, dieren, vogels, tuinvogels, soorten, kijken, herkennen, lokken, tuin, vogelgids, natuurgids, zakgids, zoekkaart, zoekkaarten, diervriendelijk tuinieren, landschapsbeheer, boerderij, erven, landleven, agrarisch natuurbeheer

Lees meer