Ruimte voor insecten / druk 1

een nieuwe visie op insectenbescherming

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

Ruimte voor insecten - een nieuwe visie op insectenbescherming. Een praktische handleiding voor insectenbeheer. Biedt een geheel nieuwe kijk op natuurbeheer: niet vanuit de mens, maar vanuit de behoeften van insecten.

Behandelt de ecologische relatie tussen insect en landschap. Bepaalde insecten(groepen) fungeren als indicator voor de kwaliteit van habitattypen. Voor beheerders is dit een belangrijk hulpmiddel om het beheer en de gewenste effecten te kunnen beoordelen.

Insecten vormen een onmisbare schakel in diverse ecosystemen. Besproken worden o.a. 16 typen Nederlandse landschappen (inclusief stedelijk gebied). Welke vegetatietypen zijn bijvoorbeeld voor insecten onmisbaar?

Andere hoofdstukken gaan over 'insecten begrijpen'. Bijvoorbeeld het opstellen van een ecologisch profiel (de ecologische relatie tussen insect en landschap) of een habitatprofiel (een overzicht van ecologische eisen) van een insectensoort en wat voor type profiel insecten inzetbaar maakt als indicator voor effectief terreinbeheer.

And last but not least... een uitgebreid overzicht van de belangrijkste insectenorden met hun ecologisch profiel: bij grote orden ook enkele voorbeelden van soorten en interessante details.

Dit boek biedt verrassende inzichten in natuurbeheer. Een praktische handleiding voor insectenliefhebbers, ecologen en natuurbeheerders.

Frits Bink werkte jarenlang bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en schreef eerder de Ecologische atlas van de dagvlinders van Noordwest-Europa.

Trefwoorden: natuur, natuurbeheer, landschapsbeheer, insectenbeheer, ecologie, entomologie, insecten, insectenbescherming, vlinders, libellen, kevers, vegetatie, vegetatietypen, natuurontwikkeling, habitattypen, biodiversiteit, ecosystemen, effectgerichte maatregelen, effectief beheer, natuurbeleid

Lees meer