Wilde zwijnen / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789050113281
Uitgever: Knnv, Uitgeverij

Horen wilde zwijnen nu wel of niet thuis in de Nederlandse natuur? De discussie hierover is al jaren sterk gepolariseerd. Voorstanders benadrukken de ecologische en culturele waarde van het wilde zwijn. Tegenstanders wijzen op landbouwschade, verkeersveiligheid en ziektes. Maar hoe 'problematisch' zijn deze dieren echt en hoe effectief is het afschotbeleid?'Wilde zwijnen' belicht alle kanten en gaat ook in op de discussie over 'het nut' van deze soort. Presenteert wetenschappelijk onderbouwde informatie over de ecologie en leefwijze, ziekten en landbouw.Uit onderzoek blijkt dat wilde zwijnen een gevarieerd bosmilieu bevorderen, maar dat een te hoge dichtheid slecht is voor de biodiversiteit. Ook is er aandacht voor de jacht. Bevat interviews met deskundigen die een bijzondere relatie hebben met het dier waaronder een faunabeheerder, zwijnenspotter, fauna-activist en een jachtopziener. Rijk geïllustreerd en toegankelijk geschreven. Interessant voor faunabeheerders, natuurbeschermers, beleidsmakers, landbouwers en jagers. In samenwerking met de Zoogdiervereniging.Natuur, fauna, Nederland, zoogdieren, wild zwijn, bosbeheer, bos, faunabescherming, faunabeheer, natuurbeheer, natuurbeleid, economie, landbouw, jacht, jachtbeleid, faunaschade