Ecologische veerkracht / druk 2

concept voor natuurbeheer en natuurbeleid

Voorzijde

Niet beschikbaar

Kan 'ecologische veerkracht' bijdragen aan de aanpassing van natuurdoelen, en welke gevolgen heeft dat voor de praktijk? Wat betekent veerkracht voor natuurbeheer en welke kansen biedt het voor natuurbeleid?

De natuur is voortdurend in beweging. Planten- en diersoorten en hun onderlinge relaties schikken zich naar veranderende omstandigheden - maar slechts tot op zekere hoogte. Dit boek zet helder uiteen welke factoren daarbij van belang zijn.

Niet alleen de natuur moet zich aanpassen, maar ook het huidige beheer en beleid. Want nieuwe uitdagingen als klimaatverandering kunnen niet worden opgelost met de traditionele aanpak van verzuring, vermesting, verdroging en versnippering en zetten de realisatie van natuurdoeltypen en doelsoorten verder onder druk.

Naast de geschiedenis van het ecologische denken in Nederland komen ook voorbeelden uit onderzoek aan de orde. Het boek maakt begrippen als ecologisch geheugen, functionele diversiteit, levensgeschiedeniskenmerken en -strategie├źn toegankelijk voor beheerders, beleidsmakers en andere ge├»nteresseerden in natuurbeheer.

Ism Wageningen Universiteit en geschreven door een team van experts, onder wie Prof. dr. Joop Schaminee.

Onderwerpen: natuur, planten, dieren, flora, fauna, ecologie, plantenecologie, dierecologie, natuurbeheer, natuurbescherming, natuurbeleid, Nederland, Belgie, verzuring, vermesting, verdroging, versnippering, biodiversiteit, klimaat, mens en natuur

Lees meer