Naar meer natuur / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789050113069
Uitgever: Knnv, Uitgeverij

Een toegankelijke praktijkgids voor kleinschalige natuurontwikkeling in de stad & dorp en op landschapsschaal. Geeft tips voor het creëren van geschikte milieus, ecologisch groenbeheer, begroeiingstypen en plantensoorten.

Onmisbaar voor ontwerp, aanleg en onderhoud van natuurlijke begroeiingen zoals bloemrijke graslanden of een natuurtuin. Volop informatie en inspiratie voor studenten, vakmensen, particulieren en vrijwilligers.

Natuur ontwikkelt zich spontaan. Vaak zijn echter ingrepen nodig om de natuur te verkrijgen die we willen of die waardevol is voor wilde planten en dieren. Natuur draagt bij aan een betere leefomgeving, reduceert stress en heeft een sterk educatieve en economische waarde.

Hoe werken natuurlijke processen? Hoe kun je geschikte milieus creëren en waar moet je op letten bij het aanleggen en onderhouden van natuurlijke begroeiingen zoals een bloemrijk grasland, een stinzenbos, muurbegroeiingen of een onkruidakker? Ook natuurlijke begrazing, (educatieve) natuurtuinen, groen op bedrijfsterreinen of in landelijk gebied komen aan bod.

Rijk geillustreerd en voorzien van handige lijsten met begroeiingstypen, grond- en bijbehorende plantensoorten.

Onderwerpen: natuur, landschap, planten, dieren, natuurtuin, natuurontwikkeling, ecologie, natuurbeheer, educatieve tuinen, heemtuinen, schooltuinen, wilde tuinen, vegetatie, landschapsbeheer, natuurbouw, natuurlijk, ecologisch, natuurvriendelijk, tuinieren, bloemrijke graslanden, stinzenbos, muurbegroeiing, groene daken, groene muren, groenvoorzieningen, groenbeheer

Ger Londo is ecoloog en heeft diverse natuurtuinen ontworpen en aangelegd waaronder de Londotuin te Leersum.

Lees meer