Handboek vogels van Nederland - vogelgids, natuurgids

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789050112703
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Auteur: Luc Hoogenstein
Pagina's: 317

Hét standaardwerk voor iedere vogelaar! Het meest complete handboek over vogels van Nederland. Behandelt zo'n 300 vogelsoorten die in Nederland te zien zijn. Alle Nederlandse broedvogels, zomer- en wintergasten en doortrekkers komen aan bod, naast enkele zeldzame, maar regelmatig voorkomende soorten en exoten. Beschrijft van elke soort hoe die te herkennen is en waar hij het beste te zien is.

- 286 Nederlandse vogelsoorten zien en herkennen

- per soort informatie over herkenning, voorkomen, trek, leefgebied, voortplanting en gevoeligheden

- karakteristieke soorten voor belangrijke vogelgebieden en Rode lijst soorten

- verspreidingskaarten (dichtheid, aantallen, broedzekerheid en verspreidingsbeeld)

- meer dan 2000 kleurenfoto's en afbeeldingen van verenkleedvariaties en vliegbeelden

- de nieuwste taxonomische naamgeving en volgorde

Deze gids vormt samen met de 'Zakgids vogels van Nederland' de ideale partner om alle Nederlandse vogels te leren herkennen.

Ism Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek.

Trefwoorden: vogels, broedvogels, roofvogels, uilen, zangvogels, tuinvogels, kustvogels, wadvogels, soorten, kijken, herkennen, determineren, taxonomie, ecologie, verspreiding, Nederland, Belgie, vogelgids, vogelbescherming, vogelonderzoek, natuurgids

Lees meer