Beter een vogel in de hand....... / druk 1

Voorzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789050112635
Uitgever: Knnv, Uitgeverij

Van valkerij tot eendenkooien en van ganzenflappen tot vogeleieren zoeken ... Voor het eerst zijn deze oude ambachten, alle traditionele Nederlandse vogelvangstmethoden door de eeuwen heen, beschreven in één rijk geïllustreerd boek over weidevogels. Boordevol inzichten, wetenswaardigheden en anekdotes. Alles over de bijzondere relatie tussen ambachtelijke vogelvangst, cultuurhistorie, huidige natuurbescherming en vogelonderzoek.In Nederland zijn in het verleden allerlei bijzondere manieren ontwikkeld om vogels te vangen, meestal voor de consumptie. De vogelvangers gebruikten eendenkooien, vinkenbanen en leeuwerikenspiegels. Ze waren ganzen- of wilsterflappers, valkenier of eierzoeker. Deze ambachtslieden gaven hun vakkennis en tradities over van generatie op generatie en schreven zo een opmerkelijk stuk cultuurhistorie. Ambachtelijke vogelvangers bestaan vandaag de dag nog steeds. Ze vangen tegenwoordig vooral ten behoeve van natuurbescherming en wetenschap. De vogels worden gemeten, gewogen, van ringen voorzien en weer losgelaten. Dit onderzoek levert nieuwe inzichten op in bijvoorbeeld trekroutes, gezondheid en populatiesamenstelling. De vogelvangers vertellen zelf hun verhaal: over het historische perspectief, de vangsttechnieken, het werken in de natuur, de opwinding van een goede vangst, het belang van de onderzoeksgegevens. Maar wat vooral opvalt, is hun liefde voor het oude ambacht. Een rijk naslagwerk voor liefhebbers van natuur en cultuurhistorie, natuurbeschermers en vogelaars.Inhoudsopgave: vogels, Nederland, ambachtelijke vogelvangst, oude ambachten, valkerij, wilsterflappen, ganzenflappen, ganzenvangst, hollandse vinkenbanen, vogeleieren, kievietseieren zoeken, leeuweriken vangst, kwartelvangst, houtsnippen vangst, eendenkooi, kooibedrijf, cultuurhistorisch erfgoed, vogelarij en taal, mens-vogelrelatie sinds de middeleeuwen, ringonderzoek, vogels ringen, wilsterflappen en biologisch onderzoek, vogelgriep, natuur en cultuur, weidevogels, agrarisch natuurbeheer, natuurbescherming, natuurwetgeving, natuurbeleid, vogelbescherming, vogelonderzoek