Biological globalisation - natuur, economie & gezondheid

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789050112437
Uitgever: KNNV Uitgeverij
Auteur: W. van der Weijden, R. Leewis & P. Bol
Pagina's: 223

Een intrigerend boek over biologische globalisering: omvang, oorzaken, gevolgen, handelingsperspectieven. Organismen verspreiden zich in steeds groter tempo over de wereld. De gevolgen van bio-invasies door het veranderende klimaat en handelsverkeer zijn onverwacht en soms zelfs gevaarlijk voor economie en volksgezondheid...

Steeds meer planten, dieren en micro-organismen dringen binnen in delen van de wereld waar ze nooit eerder voorkwamen. Dat komt door klimaatverandering en door globalisering van verkeer en vervoer. De schade van deze 'bio-invasies' bedraagt alleen al in Nederland 1,3 tot 2,2 miljard euro per jaar.

Biologische globalisering heeft enerzijds gunstige gevolgen voor de mensheid. De huidige wereldbevolking kan alleen overleven dankzij de hogere opbrengsten en grotere variatie in voedsel door invoer. Aan de andere kant zijn er ook veel negatieve gevolgen voor economie en volksgezondheid.

Dit boek geeft legio voorbeelden van introducties van soorten, zowel opzettelijke als toevallige, en de verspreiding van invasieve exoten, met onverwachte gevolgen. Bio-invasies hebben in het verleden massale sterfte onder volken veroorzaakt. Ook voor de biodiversiteit vormen bio-invasies een groot gevaar.

De auteurs, twee biologen en een arts-epidemioloog, vestigen de aandacht op dit intrigerende verschijnsel: de oorzaken, de gevolgen en de mogelijkheden om het onder controle te krijgen. Hun blikveld ligt wereldwijd, maar met speciale aandacht voor de Nederlandse situatie.

Een intrigerend boek voor iedereen met interesse in biologie, gezondheid, geografie, geschiedenis en economie. Engelstalige uitgave.

Onderwerpen: natuur, milieu, gezondheid, economie, landbouw, voedselkwaliteit, invasieve exoten, invasieve soorten, bio-invasies, biologische globalisering, mens en natuur, natuurbeheer, natuurbeleid, biodiversiteit, flora, fauna, planten, dieren

Lees meer