De Nederlandse loopkevers + CD-ROM / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

Een indrukwekkend standaardwerk over de loopkevers van Nederland. Behandelt alle 380 soorten die in Nederland en omringende landen zijn waargenomen in natuurgebieden maar ook in tuinen, parken en landbouwgebieden.

Loopkevers spelen een belangrijke rol in het ecosysteem als rovers van kleinere insecten en wormen. In natuurgebieden zijn nog veel bijzondere loopkevers te vinden.

- beschrijft alle 380 Nederlandse soorten loopkevers en 80 genera

- anatomie, systematiek, morfologie, determinatie, onderzoek, biologie en ecologie

- overzicht over de ecologische hoofdgroepen

- per soort informatie over areaal, voorkomen, ecologie, biologie, bedreiging en taxonomie

- meer dan 1000 verspreidingskaartjes en grafieken

- 40 gedetailleerde potloodtekeningen en 16 kleurenplaten van biotopen en soorten

- onderzoeksmethoden, monitoring en tips voor beheer

- inclusief CD-rom met tabellen, kaarten, bronnen en literatuurdatabase

Er is in Nederland een lange traditie van loopkeveronderzoek en monitoring. 'De loopkevers van Nederland' is het resultaat van al deze inspanningen. Een compleet naslagwerk voor insectenliefhebbers, terreinbeheerders, ecologen en entomologen.

Trefwoorden: natuur, fauna, Nederland, insecten, soorten, kevers, loopkevers, keversoorten, herkennen, determineren, biologie, ecologie, herkenning, verspreiding, faunabescherming, faunabeheer, natuurbescherming, natuurbeheer, entomologie, biodiversiteit

Lees meer