Woordenboek Hebreeuws-Nederlands/Nederlands-Hebreeuws

Voorzijde
Achterzijde
Inkijkexemplaar
125,00
Met 5% studentenkorting
Voor 118,75 i
Levertijd: 3 dagen
+
Bestel
ISBN: 9789049401146
Uitgever: A.J.G. Strengholt's Boeken Anno 1928 B.V
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: Menachem Bolle & Edgar Kruize Pimentel
Druk: 1
Pagina's: 1472
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2015
NUR: Woordenboeken

Dit woordenboek van Bolle en Pimentel is een uitstekend woordenboek. Het is makkelijk in gebruik en is zeker voor de omgangstaal een handig woordenboek.| INHOUD VAN HET WOORDENBOEK NEDERLANDS-HEBREEUWS |In het voorwoord van het woordenboek staan wat richtlijnen aangegeven die gebruikt zijn bij de samenstelling van het boek.- Niet alle vertalingen vallen binnen de omgangstaal. Ze worden aangeduid als literair.- Hoewel het Hebreeuws niet 'arm' is, is de spreektaal minder gevarieerd dan het Nederlands.- Voor één Hebreeuws woord zijn vaak vier synoniemen in het Nederlands.- Er zijn drie groepen moeilijkheden bij het vertalen: > een verschillend idioom in de twee talen > Nederlandse adjectiva worden vaak in het Hebreeuws door adverbiale constructies weergegeven. > Onvertaalbare woorden die niet precies weer te geven zijn. Ze moeten worden omschreven of met het meest na bijkomende woord worden vertaald.- Er zijn vijf soorten Hebreeuws in het woordenboek: > 1. Bijbels Hebreeuws > 2. Rabbijns Hebreeuws > 3. Literair Hebreeuws > 4. Spreektaal > 5. Slang- Bij woorden met verschillende betekenissen werd iedere betekenis apart aangegeven met het teken.- Grammaticale regels worden niet vermeld.- Er worden geen stammen van de werkwoorden aangegeven (op een enkele uitzondering na).- Alleen de derde persoon enkelvoud, mannelijk, verleden tijd wordt aangegeven.- Voor de Nederlandse woorden werd de Dikke Van Dale gebruikt.- Voor de Hebreeuwse woorden waren de woordenboeken van Ewen Sjosjan en Meir Medan bepalend.| INHOUD VAN HET WOORDENBOEK HEBREEUWS-NEDERLANDS |Het woordenboek is niet alleen voor de spreektaal en het publicistisch taalgebruik, maar ook voor literair Modern Hebreeuws. Daarnaast kan het woordenboek gebruikt worden door degenen die Bijbels Hebreeuws en Nabijbels Hebreeuws bestuderen. Het woordenboek is semiwetenschappelijk omdat niet alle woorden erin voorkomen. Als leidraad is het Hamilon Hechadsaj van Avraham Even Shoshan gebruikt. |Het Modern Hebreeuws is qua woordenschat een menging van Bijbels, Nabijbels en Modern Hebreeuws. Als bijlagen zijn persoonsnamen, namen van landen, steden en rivieren opgenomen. |Naast de vertaling vindt u in cursief schrift de fonologische transcriptie. De Nederlandse woorden zijn conform het Groene Boekje uit 1995. Bij de zelfstandige naamwoorden staan meestal het geslacht aangegeven. Bij de werkwoorden wordt aangegeven tot welke van de zeven hoofdstamformaties (binjamien) deze behoren. | Hoewel in een woordenboek normaliter geen grammatica staat, zijn achterin uitvoerige tabellen voor de vervoeging van de werkwoorden en de verbuiging van de zelfstandige naamwoorden opgenomen. |In de inleiding wordt verteld hoe het woordenboek gebruikt moet worden. Uiteraard is de lijst alfabetisch. De werkwoorden staan altijd in de derde persoon enkelvoud verleden tijd. Bij de vertaling in het Nederlands staat echter de onbepaalde wijs. Verder staat er nog wat informatie over de spelling en volgorde en leestekens bij de Nederlandse vertalingen. | Tot slot vindt u in de inleiding een lijst met Nederlandse en Hebreeuwse redactionele afkortingen en een lijst met transcriptie. |Recensie: Etsel.