Cyclisch onderwijs ontwerpen / Druk 2 (eBook)

in vijf stappen naar passende leeractiviteiten

Voorzijde
27,00
Direct beschikbaar
+
Bestel
ISBN: 9789046964200
Uitgever: Coutinho
Verschijningsvorm: Digital (delivered electronically)
Auteur: Anouke Bakx, Anje Ros & Erik Bolhuis
Druk: 2
Pagina's: 243
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2017
NUR: Onderwijskunde

Als leerkracht sta je voor de uitdagende taak om je leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Vanwege de aanhoudende stroom van onderwijsvernieuwingen, razendsnelle technologische ontwikkelingen en eisen van ouders moeten leerkrachten hun manier van werken steeds veranderen. Maar hoe doe je dat?

Cyclisch onderwijs ontwerpen (voorheen Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen) leert je hoe je je leeractiviteiten zo kunt inrichten dat je optimaal inspeelt op de verschillen tussen leerlingen en de onderwijsopbrengsten zo groot mogelijk zijn.

Hoofdstuk 1 gaat in op wat er van de leerkracht als professional verwacht wordt. In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe leerkrachten zelf de regie over hun onderwijs kunnen nemen door onderwijs(activiteiten) te ontwerpen volgens de vijfstappencyclus van opbrengstgericht onderwijs ontwerpen. In de hoofdstukken daarna worden deze ontwerpstappen uitgewerkt. Het laatste hoofdstuk gaat over werken met data in relatie tot het stellen van doelen en ontwerpen van onderwijs.

Verschil met vorige editie:

Hoofdstuk 1 (visie op onderwijs) en hoofdstuk 9 (leerkracht als professional) zijn samengevoegd tot een nieuw hoofdstuk over wat een leraar is en doet

Hoofdstuk 2 en 3 (ontwikkelingspsychologie en leertheorie) zijn in samengevatte vorm opgenomen in hoofdstuk 4 over onderwijs activiteiten ontwerpen

Het nieuwe hoofdstuk 2 geeft een kader voor het zelf ontwerpen van onderwijs aan de hand van de vijf fasen van de ontwerp cyclus.

Elke fase wordt nader uitgewerkt in de daarna volgende hoofdstukken 4 t/m 7

Het nieuwe hoofdstuk 4 over ontwerpen gaat ook in op de vakdidactiek in de verschillende domeinen en het gebruik van ICT

Het oude hoofdstuk 8 (en nieuwe hoofdstuk 7) over evalueren is flink dunner geworden om ruimte te maken voor nieuwe onderwerpen

Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over het werken met data

Alle hoofdstukken zijn naast de theoriekaders uitgebreid met meer praktijkvoorbeelden en reflectieopdrachten

Cyclisch onderwijs ontwerpen (voorheen Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen) is in eerste instantie bestemd voor pabostudenten, maar het is ook geschikt voor professionals die al werkzaam zijn in de onderwijspraktijk.

Anouke Bakx en Anje Ros zijn beide lector bij het lectoraat Leren en Innoveren aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie en tevens academic directors van respectievelijk de master Leren en Innoveren en de master Leadership in Education. Erik Bolhuis is docent/onderzoeker bij de master Leren en Innoveren aan Windesheim en promovendus op het terrein van werken met datateams.

Lees meer