Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid / Druk 2 (eBook)

Voorzijde
24,50
Direct beschikbaar
+
Bestel
ISBN: 9789046964095
Uitgever: Coutinho
Verschijningsvorm: Digital (delivered electronically)
Auteur: Jan Bekker & Toby Witte
Druk: 2
Pagina's: 220
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2017
NUR: Jeugd

Vanaf 2015 zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het terrein van jeugdbeleid en jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Dat heeft grote gevolgen voor de kennis en vaardigheden van (aankomende) jeugdprofessionals.

Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid richt zich op de verandering van de aanpak en uitvoering van het jeugd(zorg)beleid op lokaal niveau.

In Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid draait het om de vraag hoe sociale en jeugdprofessionals om moeten gaan met het jeugd(zorg)beleid en hoe zij dit beleid kunnen beïnvloeden. Het boek is gebaseerd op inzichten en ervaringen in bestuurlijke omgevingen, gemeentelijke diensten en onderwijs. Het behandelt actuele kennis en opvattingen binnen het werkveld jeugd(zorg)beleid en biedt concrete instrumenten, nieuwe oplossingen en interventietechnieken die het denken en handelen van sociale en jeugdprofessionals ondersteunen.

Dit op de praktijk gerichte studie(werk)boek bevat talrijke verwerkingsopdrachten en onderzoeken. Het is een geactualiseerde uitgave van het studieboek Jeugdbeleid in transitie uit 2014.

In het voorjaar van 2014 verscheen Jeugdbeleid in transitie. Dat was ruim voor de decentralisatie van het sociaal domein. Bij de invoering van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet lag de nadruk op de transitie. Het ging in belangrijke mate over 'technische' zaken als wet- en regelgeving, budgetverdeling, besturing, inkoop, toezicht en verantwoording. Inmiddels zijn we twee jaar verder en gaat het nu meer om transformatie. Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid richt zich op de verandering van de aanpak en uitvoering van het jeugd(zorg)beleid op lokaal niveau.

Jeugdprofessionals en transformerend jeugdbeleid richt zich op studenten van sociale en pedagogische studies. Daarnaast is het boek interessant voor (jeugd)professionals zoals leerkrachten, jeugdartsen, wijkverpleegkundigen, opvoedadviseurs, jongerenwerkers en (beleids)ambtenaren.

Drs. Jan Bekker was docent en onderzoeksbegeleider bij de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam en is bestuurslid van de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP).

Dr. Toby Witte is lector Maatschappelijke Zorg Risicojongeren bij het kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam.

Lees meer