Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding / Druk 5 (eBook)

een praktijkgericht boek

Voorzijde
35,95
Direct beschikbaar
+
Bestel
ISBN: 9789046963944
Uitgever: Coutinho
Verschijningsvorm: Digital (delivered electronically)
Auteur: Jos van der Wal, Jacob de Wilde & Ineke de Mooij
Druk: 5
Pagina's: 397
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2017
NUR: Psychologie algemeen

Jongeren ontwikkelen in de adolescentie een eigen identiteit. Ze stellen vragen als 'Wie ben ik?', 'Wat kan ik?' en 'Wat wil ik?' De toenemende individualisering daagt jongeren nog meer uit zélf op zoek te gaan naar antwoorden op deze vragen en zo actief vorm te geven aan hun eigen identiteit. Voor iedereen die met jongeren werkt, is inzicht krijgen in de manier waarop identiteit gestalte krijgt erg nuttig.

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding beschrijft de ontwikkeling van adolescenten en de manier waarop die bijdraagt aan hun identiteitsvorming. Na de algemene inleiding gaat hoofdstuk hoofdstuk 2 in op de belangrijkste ontwikkeling die jongeren doormaken, namelijk het verwerven van een eigen identiteit in interactie met hun omgeving. De ontwikkeling van het denken en de ontwikkeling van de seksualiteit die daarbij een belangrijke rol spelen, worden uitgewerkt in hoofdstuk 3 en 4. In hoofdstuk 5 staat leerlingbegeleiding vanuit beleidsmatig en organisatorisch perspectief centraal. In hoofdstuk 6 komen de praktische vaardigheden aan bod, zoals gespreksvoering, signaleren en diagnosticeren van probleemgedrag en hulp bieden via individuele en groepshandelingsplannen.

Naast de verwerkingsmogelijkheden in het boek biedt ook de uitgebreide website ondersteuning bij de verwerking en verdieping van de inhoud in vorm van opdrachten, casussen en artikelen.

In deze vijfde, herziene druk staat de identiteit van de adolescent van vandaag de dag centraal. De opzet van het boek is intact gelaten, maar de inhoud is geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten, onderzoek naar adolescenten en gebruikerservaringen. Ook de voorbeelden, fragmenten en casuïstiek zijn, waar nodig, geactualiseerd. De structuur is hier en daar vereenvoudigd en het taalgebruik is meer van deze tijd gemaakt. De leerdoelen bij ieder hoofdstuk zijn overzichtelijker weergegeven met hoofd- en subdoelen en waar nodig aangepast. De overzichtsschema's zijn duidelijker gemaakt waardoor ook vanuit deze schema's het bestuderen van de tekst toegankelijker is geworden. Leerlingbegeleiding is gesplitst in twee nieuwe hoofdstukken: hoofdstuk 5 waar leerlingbegeleiding in school en klas centraal staan en hoofdstuk 6 waar het de relatie leerlingbegeleiding en leerling betreft. Hierdoor is het onderwerp leerlingbegeleiding overzichtelijker geworden.

Nieuw is de uitgebreide webondersteuning die verbreding en verdieping biedt bij alle hoofdstukken. Op de website zijn tal van opdrachten, casussen, toetsen en schema's te vinden die de student kunnen helpen om de besproken stof te verwerken. Voor de docent zijn er toetsen met antwoordprotocollen.

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding is bedoeld voor leraren in opleiding, maar is ook interessant voor elke professional die met jongeren werkt.

Jos van der Wal studeerde psychologie en onderwijskunde en werkte onder andere aan de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen van de NHL en de RUG. Hij is gespecialiseerd in leer- en ontwikkelingspsychologie en communicatie.

Jacob de Wilde studeerde pedagogiek en onderwijskunde. Hij gaf les in het basisonderwijs, vmbo, mbo en lerarenopleidingen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Zijn vakgebieden zijn adolescentie- en leerpsychologie en didactiek van het lesgeven. Van hieruit heeft hij zich gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met gedrags- en leerproblemen. Hij is auteur van enkele boeken en tal van artikelen over gedragsproblemen.

Lees meer