Praktijkonderzoek in zorg en welzijn / Druk 2 (e-book)

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789046963067
Uitgever: Coutinho
Verschijningsvorm: E-book via Bookshelf
Auteur: Cyrilla van der Donk & Bas van Lanen
Druk: 2
Pagina's: 347
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2015
NUR: (Instrumentele) vaardigheden HOGER ONDERWIJS

Veel zorg- en dienstverleners voeren praktijkonderzoek uit en zoeken op een systematische wijze naar antwoorden op vragen die hun eigen beroepspraktijk oproept.

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn biedt een leidraad bij het voorbereiden en uitvoeren van dit praktijkonderzoek. Aan de hand van praktische voorbeelden en technieken, hebben de auteurs de basisprincipes van praktijkonderzoek vertaald naar de beroepspraktijk van zorg en welzijn. Dat doen zij vanuit een realistische visie op de waarde die het onderzoek kan hebben voor de organisatie, de professionals, de cliënten en andere belanghebbenden. In de uitgave staan de zeven kernactiviteiten van praktijkonderzoek centraal: oriënteren, richten, plannen, verzamelen, analyseren en concluderen, ontwerpen en innoveren, en rapporteren en presenteren.

Op de bijbehorende website is aanvullend materiaal te vinden voor zowel studenten als docenten. Studenten vinden hier ondersteunende materialen bij de verschillende kernactiviteiten van praktijkonderzoek, waaronder begrippenlijsten, uitwerkingen van oefenopgaven en sjablonen voor onderzoeksinstrumenten. Voor docenten is er daarnaast materiaal beschikbaar over het ontwikkelen van een onderzoeksleerlijn en het begeleiden en beoordelen van praktijkonderzoek.

Wat is er gewijzigd?

In deze tweede druk zijn in samenspraak met de opleidingen en de beroepspraktijk de volgende wijzigingen doorgevoerd:

* De werkwijze van praktijkonderzoek is verbonden aan de onderzoeksterminologie van de sociale wetenschappen en gezondheidswetenschappen.

* Er is meer aandacht voor implementatie.

* De bronnen en voorbeelden zijn geactualiseerd.

* Er is aanvullende webondersteuning beschikbaar voor studenten en docenten.

Doelgroep

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn is bedoeld voor studenten van zorg- en welzijnsopleidingen en professionals die in de sector werkzaam zijn. Het boek kan stapsgewijs doorlopen worden of als naslagwerk worden gebruikt.

Auteursinformatie

Cyrilla van der Donk en Bas van Lanen hebben een jarenlange ervaring met praktijkonderzoek in het hoger onderwijs in Nederland, België en Duitsland. In september 2014 is Praktijkonderzoek in zorg en welzijn in samenwerking met Prof. Dr. Michael T. Wright in het Duits verschenen. Meer informatie: www.praktijkonderzoek.com.

Lees meer