Een delictvrije toekomst (eBook)

methode voor het begeleiden van delinquente jongeren

Voorzijde
25,00
Direct beschikbaar
+
Bestel
ISBN: 9789046961919
Verschijningsvorm: Digital (delivered electronically)
Auteur: Ineke Heemskerk
Druk: 1
Pagina's: 199
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2014
NUR: Mens en maatschappij algemeen

Jongeren die na detentie of verblijf in een gesloten behandelinstelling terugkeren in de samenleving, hebben handvatten nodig voor het heropbouwen van hun leven. Ze moeten van hun criminele verleden loskomen, praktische vaardigheden verwerven en een steunend sociaal netwerk opbouwen.

In 'Een delictvrije toekomst' wordt een methode uitgewerkt voor de gefaseerde begeleiding van deze jongeren naar zelfstandigheid. De beschreven methode is een toekomstgericht veranderingsmodel, met als uitgangspunt de desistance: het doelbewust en actief afzien van criminaliteit. Deze benadering streeft niet alleen naar (uiterlijke) gedragsverandering, maar ook naar een verinnerlijking van de motivatie om een ander, recidivevrij leven op te bouwen. De methode kan worden uitgevoerd in een terugkeervoorziening of in een re-integratiegroep van een beschermende woonvorm.

De auteur richt zich in de beschrijving van de methode sterk op de toepassing. Er is aandacht voor de ondersteuning van het desistanceproces, communicatie, gesprekstechnieken en de rol van de begeleider. De stof wordt gepresenteerd met behulp van casussen en bij elk hoofdstuk zijn verwerkingsopdrachten opgenomen.

'Een delictvrije toekomst' is geschikt voor studenten van sociaalagogische/-juridische studies en voor professionals binnen justitie en de (gesloten) jeugdzorg.

Ineke Heemskerk is werkzaam bij Avans Hogeschool als docent Sociale Studies en docent-onderzoeker bij het Lectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid.

Lees meer