Vreemde talen in het basisonderwijs

Een activerende didactiek voor Engels en MVT

Voorzijde
Achterzijde
Inhoudsopgave
43,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
Met 5% studentenkorting
voor 41,75 i
+
Bestel
ISBN: 9789046907955
Uitgever: Coutinho
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: Amy Klipp
Druk: 1
Pagina's: 352
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2023
NUR: Taalonderwijskunde

Het succes van een les vreemde talen in het basisonderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van de leerkracht. Als de leerkracht een gedegen, activerende les geeft, zullen de leerlingen de taal beter leren spreken. Hier kunnen tal van didactische aanpakken voor gebruikt worden. Vreemde talen in het basisonderwijs helpt pabostudenten en leerkrachten deze theorie te verbinden met de dagelijkse praktijk.

De didactiek in dit boek is ontleend aan de kennisbasis Engels en wordt verhelderd door middel van inspirerende voorbeelden en werkvormen. Deel I van het boek gaat in op het bepalen van de beginsituatie van de les, het stellen van doelen en het toetsen van de voortgang. Deel II gaat over de invulling van de les aan de hand van didactische modellen, zoals de communicatieve aanpak en CLIL (Content and Language Integrated Learning). Deel III presenteert verschillende manieren om lessen boeiend en effectief te maken, van materialen en werkvormen tot scaffolding en internationalisering. Elk hoofdstuk eindigt met vragen die helpen het gesprek over vreemdetalenonderwijs op school in gang te zetten.

Op de bijbehorende website staan uitgebreide instructies voor een groot aantal werkvormen, inclusief voorbeeldvideo’s waarin elke werkvorm wordt uitgevoerd met een groep leerlingen. Verder bevat de website opdrachten, voorbeeld- en invulbare versies van materialen zoals planners en overzichten, een aanvullend hoofdstuk over professionele ontwikkeling en nuttige links.

Vreemde talen in het basisonderwijs is geschreven voor pabostudenten, leerkrachten die hun vreemdetalendidactiek willen verbeteren, en lerarenopleiders die modules vreemdetalendidactiek verzorgen. De praktijkvoorbeelden komen grotendeels uit de Engelse les, maar de didactiek en werkvormen zijn bruikbaar voor alle vreemde talen.