De APA-richtlijnen / Druk 2

Over literatuurverwijzing en onderzoeksrapportage

Voorzijde
15,95
Vóór 16 uur besteld,
vandaag verzonden
Met 5% studentenkorting
voor 15,15 i
Andere versies
+
Bestel
ISBN: 9789046907283
Uitgever: Coutinho
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: Petra Poelmans Olav Severijnen
Druk: 2
Pagina's: 135
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2020
Vervanger van: 9789046903452
Categorie: Studievaardigheden
NUR: Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid

In het hoger onderwijs krijgt onderzoek een steeds belangrijkere positie. Alle opleidingen hebben het een stevige plaats in het curriculum gegeven en vaak is er ook een leerlijn ‘onderzoeksvaardigheden’ ontwikkeld. Onderzoek heeft zich tot een leerstrategie ontwikkeld, die bijdraagt aan de professionalisering van de student. In veel gevallen zijn verschillende docenten vanuit hun specialismen betrokken bij de begeleiding van het onderzoek. Dit kan voor studenten leiden tot onduidelijkheid over de verslaglegging, omdat hierover veel verschillende afspraken bestaan.

Dit boek gaat over de verslaglegging van een onderzoek en over de vormgeving van een onderzoeksverslag aan de hand van de APA-richtlijnen. Deze richtlijnen – opgesteld door de American Psychological Association -zijn al in veel opleidingen in Nederland overgenomen. Van die richtlijnen in de Engelse taal is een toegankelijke versie voor Nederlandse studenten in het hoger onderwijs gemaakt, De APA-richtlijnen.

De richtlijnen worden geactualiseerd volgens de zevende editie van de APA manual. De voorbeelden worden geactualiseerd en er zijn bronnen toegevoegd zoals Netflix, Podcast, Facebook en Twitter. Ook is aangegeven hoe je naar juridische documenten en wetten moet verwijzen.

Dit boekje is een naslagwerk (‘Hoe moest het ook alweer?’), maar ook een gids voor het hele schrijfproces. Het schrijven van een goed opgebouwd en leesbaar verslag is een vaardigheid die geleerd moet worden en daarbij wil dit boekje een hulpmiddel zijn. Studenten kunnen het gebruiken vanaf het allereerste onderzoek in hun propedeuse en vanaf de eerste fase van het afstudeeronderzoek zelf (de oriëntatie op het onderwerp).

Petra Poelmans en Olav Severijnen zijn beiden werkzaam als lerarenopleider bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.