Differentiëren in het talenonderwijs / Druk 1

Kleine ingrepen, grote effecten

Voorzijde
Achterzijde
36,95
Vandaag besteld,
morgen verzonden
Met 5% studentenkorting
voor 35,10 i
Andere versies
+
Bestel
ISBN: 9789046905456
Uitgever: Coutinho
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: Johan Keijzer Karen Verheggen Det van Gils
Druk: 1
Relevante opleidingen: Duits
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2016
Voorgeschreven bij o.a.: Fontys Hogescholen Hogeschool Utrecht
Categorie: Talen onderwijs
NUR: Didactiek

Hoe zorg je dat zoveel mogelijk leerlingen en cursisten, die in vele opzichten van elkaar verschillen, gemotiveerd met de doeltaal aan de slag gaan? Taalleerders kunnen er veel baat bij hebben om op eigen niveau, manier en tempo te werken. Ook het ministerie en de inspectie willen aandacht voor het bevorderen van differentiatie in de lessen. Veel docenten willen daar gehoor aan geven en er is vraag naar concrete voorbeelden.

Differentiëren in het talenonderwijs is een praktisch inspiratieboek vol met tips voor kleine ingrepen en werkvormen die recht doen aan de verschillen tussen cursisten of leerlingen in heterogene en homogene groepen. De werkvormen zijn ingedeeld in de vier vaardigheden en woordenschat en grammatica. Afhankelijk van de situatie kan de docent een keuze maken uit ingrepen om small, medium en large te differentiëren en te selecteren naar ERK-niveau. Elke werkvorm wordt op overzichtelijke wijze weergegeven volgens het model van Volledige Instructie. Daarin is aangegeven hoe gevarieerd kan worden in niveau, tempo, inhoud, leervoorkeuren en mate van ondersteuning van de docent. De werkvormen kunnen los worden aangeboden naast de lesmethode, maar ook gebruikt worden om opdrachten uit de methode te verrijken. Op de website zijn o.a. werkbladen beschikbaar om uit te printen.

Dit boek is bedoeld om op een snelle en gemakkelijke wijze te differentiëren in de taallessen. Het is geschikt voor alle docenten en docenten in opleiding mvt en NT2.

Johan Keijzer, Karen Verheggen en Det van Gils zijn zeer ervaren docenten en geven al jaren trainingen op het gebied van activerende didactiek, motivatie en differentiatie op scholen en congressen.